Zmień kraj. Idź na wybory! Kampania społeczna 2007

Spot kampanii profrekwencyjnej z 2007 r. przygotowanej przez koalicję 21paźdzernika.

Organizatorami byli: Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR, Fundacja im. Stefana Batorego, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Stowarzyszenie Agencji Reklamowych, Związek Firm Public Relations, Instytut Spraw Publicznych, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Fundacja dla Wolności, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Stowarzyszenie Szkoła Liderów, Forum Inicjatyw Pozarządowych, Fundacja projekt: Polska oraz parlament Studentów RP. W skład koalicji weszło również około 150 innych organizacji pozarządowych z całej Polski.